White Sheer Sparkle

White Satin August 18, 2015 White Contempo Dupion… August 18, 2015